Рекомендуємо, 2022

Вибір Редакції

Різниця між обліком витрат і фінансовим обліком

Облік витрат відноситься до тієї галузі обліку, яка стосується витрат, понесених при виробництві одиниць організації. З іншого боку, фінансовий облік відноситься до бухгалтерського обліку, що стосується реєстрації фінансових даних організації, для того, щоб показати точне положення бізнесу.

Облік витрат генерує інформацію для того, щоб вести перевірку операцій з метою максимізації прибутку та ефективності діяльності концерну. І навпаки, фінансовий облік визначає фінансові результати за звітний період та позицію активів і зобов'язань на останній день періоду. Немає порівняння між цими двома, оскільки вони однаково важливі для користувачів. Ця стаття представляє вам різницю між обліком витрат і фінансовим обліком в табличній формі.

Діаграма порівняння

Основа для порівнянняОблік витратФінансовий облік
ЗначенняОблік витрат - це система обліку, за допомогою якої організація відстежує різні витрати, понесені в бізнесі у виробничій діяльності.Фінансовий облік - це система обліку, яка фіксує записи фінансової інформації про підприємство, щоб показати правильне фінансове становище компанії на певну дату.
Тип інформаціїЗаписує інформацію, що стосується матеріалу, праці та накладних витрат, які використовуються у виробничому процесі.Записує інформацію, яка є в грошовому вираженні.
Який тип витрат використовується для запису?Як історичні, так і заздалегідь визначені витратиТільки історична вартість.
КористувачіІнформація, надана в обліку витрат, використовується лише внутрішнім керівництвом організації, як-от співробітники, директори, керівники, наглядачі тощо.Користувачами інформації, наданої фінансовим обліком, є внутрішні та зовнішні сторони, такі як кредитори, акціонери, клієнти тощо.
Оцінка запасуЗа вартістюВартість або чиста вартість реалізації, яка менша.
Обов'язковийНі, крім фірм-виробників це обов'язково.Так для всіх фірм.
Час звітностіДеталі, надані в обліку витрат, часто готуються і звітуються керівництву.Фінансові звіти відображаються в кінці звітного періоду, який зазвичай становить 1 рік.
Аналіз прибуткуЯк правило, прибуток аналізується для конкретного продукту, роботи, партії або процесу.Доходи, витрати та прибутки аналізуються разом для певного періоду в цілому.
ПризначенняЗменшення та контроль витрат.Ведення повного обліку фінансових операцій.
ПрогнозуванняПрогнозування можливе за допомогою методів бюджетування.Прогнозування взагалі не можливо.

Визначення обліку витрат

Облік витрат - це область бухгалтерського обліку, яка використовується для реєстрації, узагальнення та звітування інформації про витрати на періодичній основі. Її основною функцією є встановлення та контроль витрат. Це допомагає користувачам даних витрат приймати рішення щодо визначення ціни продажу, контролю витрат, проектування планів і дій, вимірювання ефективності праці тощо.

Облік витрат підвищує ефективність фінансового обліку шляхом надання відповідної інформації, що в кінцевому підсумку призводить до гарного процесу прийняття рішень організації. Вона відстежує витрати, понесені на кожному рівні виробництва, тобто безпосередньо від введення матеріалу, до того, як виробляється продукція, і кожна вартість записується. Існують два типи систем обліку витрат:

  • Неінтегрована система обліку: система обліку, в якій зберігається окремий набір книг для інформації про витрати.
  • Інтегрована система обліку: система обліку, в якій вартість і фінансові дані зберігаються в одному наборі книг.

Визначення фінансового обліку

Фінансовий облік - це галузь бухгалтерського обліку, яка веде повний облік всіх грошових операцій суб'єкта господарювання і повідомляє про них наприкінці фінансового періоду у належному форматі, що підвищує читабельність фінансових звітів серед його користувачів. Користувачами фінансової інформації є багато, тобто від внутрішнього управління до зовнішніх сторін.

Підготовка фінансової звітності є основною метою фінансового обліку у визначеному порядку на певний звітний період суб'єкта господарювання. Вона включає Звіт про фінансові результати, Баланс та Звіт про рух грошових коштів, який допомагає, відстежуючи ефективність, прибутковість та фінансовий стан організації протягом періоду.

Інформація, надана фінансовим обліком, є корисною при проведенні порівнянь між різними організаціями та аналізу їх результатів за різними параметрами. Крім того, продуктивність і прибутковість різних фінансових періодів також можна легко порівняти.

Основні відмінності між обліком витрат і фінансовим обліком

Нижче наведені основні відмінності між обліком витрат і фінансовим обліком:

  1. Облік витрат спрямований на ведення обліку витрат організації. Фінансовий облік спрямований на підтримку всіх фінансових даних організації.
  2. Облік витрат Записує як історичні, так і визначені витрати. І навпаки, фінансовий облік записує лише історичні витрати.
  3. Користувачі обліку витрат обмежені внутрішнім управлінням суб'єкта господарювання, тоді як користувачі фінансового обліку є внутрішніми, а також зовнішніми сторонами.
  4. У складі витрат бухгалтерський облік оцінюється за собівартістю, у той час як у фінансовому обліку акції оцінюються за меншою з двох величин, тобто за вартістю або чистою вартістю реалізації.
  5. Облік витрат є обов'язковим тільки для організації, яка займається виробничою та виробничою діяльністю. З іншого боку, фінансовий облік є обов'язковим для всіх організацій, а також обов'язковим є дотримання положень Закону про компанії та Закону про податок на прибуток.
  6. Інформація про облік витрат повідомляється періодично через певні проміжки часу, однак інформація про фінансовий облік повідомляється після завершення фінансового року, тобто, як правило, один рік.
  7. Інформація про облік витрат визначає прибуток, пов'язаний з конкретним продуктом, роботою або процесом. На відміну від фінансового обліку, який визначає прибуток для всієї організації, зроблений протягом певного періоду.
  8. Метою обліку витрат є контроль витрат, але метою фінансового обліку є ведення повного обліку фінансової інформації, на підставі якої звітність може бути зроблена в кінці звітного періоду.

Висновок

Отже, вище наведені найважливіші відмінності між обліком витрат і фінансовим обліком. Інформація, надана обліком витрат, є корисною у прийнятті рішень керівниками для контролю витрат, але їй не вистачає порівнянності. Інформація, надана фінансовим обліком, здатна проводити порівняння, але майбутнє прогнозування не може бути здійснено за допомогою цієї інформації. Ось чому обидва вони йдуть пліч-о-пліч, фактично дані обліку витрат є корисними для фінансового обліку.

Top