Рекомендуємо, 2023

Вибір Редакції

Різниця між статистикою та параметром

У статистичному словнику ми часто маємо справу з терміном параметр і статистика, які відіграють важливу роль у визначенні розміру вибірки. Параметр передбачає короткий опис характеристик цільової популяції. З іншого боку, статистика є сумарною величиною невеликої групи населення, тобто вибірки.

Параметр складається з вимірювань одиниць у популяції. На відміну від цього, статистика складається з вимірювання елементів вибірки.

При вивченні статистики важливо розуміти поняття і різницю між параметром і статистикою, оскільки вони зазвичай неправильно тлумачаться.

Діаграма порівняння

Основа для порівнянняСтатистикаПараметр
ЗначенняСтатистика є мірою, яка описує частку населення.Параметр відноситься до міри, яка описує популяцію.
Чисельне значенняЗмінна і відомаВиправлено і невідомо
Статистичні позначенняx̄ = Sample Meanμ = Середнє населення
s = Зразкове стандартне відхиленняσ = Стандартне відхилення населення
p̂ = Зразкова пропорціяP = частка населення
x = Елементи данихX = Елементи даних
n = Розмір зразкаN = Розмір населення
r = Коефіцієнт кореляціїρ = Коефіцієнт кореляції

Визначення статистики

Статистика визначається як числове значення, яке отримується з вибірки даних. Це описовий статистичний показник і функція спостереження за зразком. Зразок описується як частка населення, яка представляє всю популяцію у всіх її характеристиках. Загальним використанням статистики є оцінка конкретного параметра популяції.

З даної популяції можна намалювати кілька зразків, і результат (статистика), отриманий з різних зразків, буде змінюватися, що залежить від зразків.

Визначення параметра

Як параметр називається фіксована характеристика населення на основі всіх елементів популяції. Тут населення відноситься до сукупності всіх розглянутих одиниць, які мають спільні характеристики. Це числове значення, яке залишається незмінним, оскільки кожний член населення обстежується, щоб знати цей параметр. Вона вказує на справжнє значення, яке отримується після проведення перепису.

Ключові відмінності між статистикою та параметром

Різницю між статистикою та параметром можна чітко промальовувати за такими підставами:

 1. Статистика є характеристикою невеликої частини населення, тобто вибірки. Параметр є фіксованою мірою, яка описує цільову популяцію.
 2. Статистика є змінним і відомим числом, які залежать від вибірки населення, тоді як параметр є фіксованим і невідомим числовим значенням.
 3. Статистичні позначення відрізняються для параметрів популяції та статистичних даних вибірки, які наведені нижче:
  • У популяційному параметрі µ (грецька буква mu) означає середнє, P позначає пропорцію населення, стандартне відхилення позначено як σ (грецька сигма), дисперсія представлена ​​σ2, розмір популяції позначений N, стандартна помилка середнього представлена σ , стандартна помилка пропорції позначена як σ p, стандартизована зміна (z) представлена ​​(X-µ) / σ, коефіцієнт варіації позначається σ / µ.
  • У статистичних даних вибірки x̄ (x-bar) означає середнє значення, p̂ (p-hat) означає частку вибірки, стандартне відхилення позначено як s, дисперсія представлена ​​s2, n означає розмір вибірки, стандартна помилка середнього представлена ​​s , стандартна помилка пропорції позначена як s p, стандартизований варіант (z) представлений (x-x̄) / s, Коефіцієнт варіації позначається s / (x)

Ілюстрації

 1. Дослідник хоче знати середню вагу жінок віком від 22 років у Індії. Середній вага дослідника становить 54 кг з випадкової вибірки 40 жінок.
  Рішення : В даній ситуації статистика становить середню вагу 54 кг, розрахована з простої випадкової вибірки з 40 жінок, в Індії, тоді як параметр - це середня вага всіх жінок віком від 22 років або старше.
 2. Дослідник хоче оцінити середню кількість води, яку споживають чоловіки-підлітки за один день. З простої випадкової вибірки з 55-ти підлітків-чоловіків дослідник отримує в середньому 1, 5 л води.
  Рішення : у цьому питанні цей показник - це середня кількість води, споживаної всіма чоловіками-підлітками, через день, тоді як статистика становить у середньому 1, 5 літра води, споживаної на день підлітками-чоловіками, отриманої з простої випадкової вибірки 55 чоловіків підлітки.

Висновок

Підсумовуючи обговорення, важливо відзначити, що коли результат, отриманий від населення, числове значення називають параметром. Хоча, якщо результат виходить з вибірки, числове значення називається статистичним.

Top