Рекомендуємо, 2023

Вибір Редакції

Різниця між гіпотезами і прогнозом

Гіпотеза є фундаментальним інструментом у проведенні досліджень. Він пропонує нові експерименти та спостереження, і навіть більшість експериментів проводиться з єдиною метою перевірки гіпотези. Це висунуте пояснення події того чи іншого явища, розвиток якого базується на конкретних свідченнях.

Через недостатнє знання, багато хто неправильно тлумачить гіпотезу для прогнозування, яка є неправильною, оскільки ці два цілком різні. Прогнозування - це прогнозування майбутніх подій, які іноді ґрунтуються на свідченнях або інколи на інстинкті або почуттях людини. Тому погляньте на статтю, представлену нижче, яка розробляє різницю між гіпотезою та прогнозом.

Діаграма порівняння

Основа для порівнянняГіпотезаПрогнозування
ЗначенняГіпотеза передбачає запропоноване пояснення спостережуваної події, зроблене на основі встановлених фактів, як вступ до подальшого дослідження.Прогнозування відноситься до твердження, яке говорить чи оцінює щось, що відбудеться в майбутньому.
Що це?Орієнтовне припущення, яке можна перевірити за допомогою наукових методів.Декларація, зроблена заздалегідь про те, що очікується далі, у послідовності подій.
ВгадайОсвічені здогадкиЧистий здогад
На основіФакти і докази.Може або не може базуватися на фактах або свідченнях.
ПоясненняТакНі
ФормулюванняЗаймає багато часу.Бере порівняно короткий час.
ОписуєЯвище, яке може бути майбутньою або минулою подією / подією.Майбутнє / подія.
ВідносиниСтан випадкової кореляції між змінними.Не вказує кореляція між змінними.

Визначення гіпотези

Простіше кажучи, гіпотеза означає повне припущення, яке може бути схвалене або відхилене. Для цілей дослідження гіпотеза визначається як прогнозована постановка, яка може бути перевірена і перевірена за допомогою наукового методу. Тестуючи гіпотезу, дослідник може зробити твердження про ймовірності щодо параметра популяції. Метою гіпотези є пошук рішення даної проблеми.

Гіпотеза є простою пропозицією, яка перевіряється, щоб переконатися в її дійсності. У ньому зазначається зв'язок між незалежною змінною з деякою залежною змінною. Характеристики гіпотези описані як:

 • Він повинен бути чітким і точним.
 • Слід просто сказати.
 • Вона повинна бути специфічною.
 • Він повинен співвідносити змінні.
 • Вона повинна відповідати найбільш відомим фактам.
 • Вона повинна бути здатною до тестування.
 • Він повинен пояснити, що він стверджує, щоб пояснити.

Визначення прогнозу

Прогнозування описується як твердження, яке прогнозує майбутню подію, яка може базуватися або не базуватися на знаннях і досвіді, тобто може бути чистим здогадом на основі інстинкту людини. Її називають інформованою здогадкою, коли прогноз виходить від людини, що має достатньо знань про предмет і використовує точні дані і логічні міркування, щоб зробити це.

Регресійний аналіз є одним із статистичних методів, які використовуються для складання прогнозу.

У багатьох транснаціональних корпораціях футуристи (предиктори) отримують хорошу суму для прогнозування можливих подій, можливостей, загроз або ризиків. І для цього, футуристи, вивчають усі минулі і поточні події, прогнозуючи майбутні події. Крім того, вона відіграє велику роль і в статистиці, щоб зробити висновки про параметр популяції.

Ключові відмінності між гіпотезами та прогнозом

Різниця між гіпотезою та прогнозом може бути зрозуміла на таких підставах:

 1. Пропоноване пояснення спостережуваного явища, встановлене на основі встановлених фактів, як вступ до подальшого дослідження, відоме як гіпотеза. Твердження, яке говорить або оцінює те, що відбудеться в майбутньому, називається прогнозом.
 2. Гіпотеза - не що інше, як попереднє припущення, яке можна перевірити науковими методами. Навпаки, передбачення - це свого роду декларація, зроблена заздалегідь про те, що, як очікується, відбудеться далі, у послідовності подій.
 3. Хоча гіпотеза є розумною здогадкою, прогноз - це дива здогадка.
 4. Гіпотеза завжди підтверджується фактами та доказами. На відміну від цього, прогнози базуються на знаннях і досвіді особи, яка її робить, але теж не завжди.
 5. Гіпотеза завжди має пояснення або розум, тоді як прогноз не має ніякого пояснення.
 6. Гіпотеза формулювання займає багато часу. І навпаки, прогнозування майбутнього події не займе багато часу.
 7. Гіпотеза визначає явище, яке може бути майбутнім або минулим подією. На відміну від, прогноз, який завжди передбачає, що відбувається або не відбувається певної події в майбутньому.
 8. Гіпотеза визначає взаємозв'язок між незалежною змінною та залежною змінною. З іншого боку, передбачення не вказує на будь-яке співвідношення між змінними.

Висновок

Підводячи підсумок, передбачення є лише гіпотезою для розрізнення майбутнього, тоді як гіпотеза - це пропозиція, висунута для пояснення. Перший може бути зроблений будь-якою людиною, незалежно від того, чи має він знання в конкретній галузі. З іншого боку, дослідник робить гіпотезу для того, щоб знайти відповідь на певне питання. Далі, гіпотеза повинна перейти до різного тесту, щоб стати теорією.

Top