Рекомендуємо, 2022

Вибір Редакції

Різниця між ВВП і ВНД

ВВП, тобто валовий внутрішній продукт, відноситься до сукупної ринкової вартості всіх готових товарів і послуг, вироблених країною. З іншого боку, ВНД - це валовий національний дохід, який враховує ВВП країни та чистий прибуток, отриманий за кордоном.

Національний дохід відноситься до кінцевого результату всієї економічної діяльності країни протягом одного року, виміряного грошово. Це імперативна макроекономічна концепція, яка визначає рівень бізнесу та економічний статус нації. Існує ряд заходів національного доходу країни, які включають ВВП, ВНП, ВНД, НДП та НПП. З цих заходів найбільш поширеною мірою є ВВП і ВНД.

Для більшості людей ці два заходи однакові, але факт є різниця між ВВП і ВНД.

Діаграма порівняння

Основа для порівнянняВВПВНД
ЗначенняВВП відноситься до офіційного грошового показника сукупного випуску продукції та послуг, виробленого країною протягом одного року.ВНД передбачає підсумовування валового внутрішнього продукту країни та чистого доходу, отриманого за кордоном протягом конкретного звітного року.
ЗаходиЗагальний обсяг виробленої продукціїСума отриманого доходу
ОсноваРозташуванняВласність
ПредставляєСила економіки країни.Економічна сила громадян країни.
Орієнтується наВнутрішнє виробництвоДохід від громадян

Визначення ВВП

Термін "ВВП" - це абревіатура валового внутрішнього продукту, що передбачає ринкові ціни на всі готові товари та послуги, які виробляються на внутрішній території країни протягом одного року. Внутрішня територія, вказує інший сенс, в обліку національного доходу, який включає:

  • Територія, що лежить в межах державних політичних кордонів, що охоплює територіальні води країни.
  • Кораблі та літаки, які управляються громадянами країни між двома або більше країнами.
  • Плавучі платформи, рибальські судна та нафтові і газові установки, які експлуатуються у внутрішніх водах громадянами країни або беруть участь у видобутку в районах, в яких країна володіє офіційними правами на експлуатацію.
  • Консульства, посольства та військові установи країни, розташовані в іншій країні.

Крім того, до нього додаються доходи, отримані іноземцями, а доходи, отримані громадянами країни за кордоном, віднімаються. Він враховує споживчі витрати, державні витрати, інвестиції та чистий експорт (тобто експорт менше імпорту).

Визначення ВНД

ВНД є абревіатурою від валового національного доходу, який відноситься до сукупного внутрішнього та зовнішнього випуску, що зберігається громадянами країни протягом певного фінансового року. Вона включає валовий внутрішній продукт плюс факторні доходи, отримані за кордоном від мешканців країни, за вирахуванням доходу, отриманого іноземними резидентами. Коефіцієнт доходу відноситься до доходу, отриманого від продажу засобів виробництва, тобто землі, праці, капіталу і підприємця.

ВНД часто контрастується з ВНП (валовим національним продуктом), але існує тонка грань різниці між ними, оскільки оцінка першого залежить від потоків доходів, а друга - на основі потоків продуктів.

Основні відмінності між ВВП та ВНД

Значні відмінності між ВВП та ВНД наведені нижче:

  1. Офіційна кількісна міра сукупного випуску продукції та послуг, вироблених країною протягом одного року, називається валовим внутрішнім продуктом або ВВП. Підсумок валового внутрішнього продукту країни та чистий прибуток, отриманий за кордоном, протягом конкретного звітного року називається ВНД
  2. Хоча валовий внутрішній продукт базується на місцевості, тобто на продуктах, вироблених в межах географічних меж країни, валовий національний дохід означає сукупну вартість, вироблену підприємствами, що належать національним громадянам, незалежно від їх місцезнаходження.
  3. ВВП - не що інше, як загальний обсяг виробництва, що виробляється країною протягом звітного року. ВНД - це загальний дохід, отриманий країною протягом звітного року.
  4. ВВП використовується як показник економічної сили країни. Навпаки, ВНД використовується для позначення економічної сили жителів країни.
  5. ВВП наголошує на внутрішньому виробництві, тоді як ВНД робить акцент на доходах громадян країни.

Висновок

Обидва ці два відображають, наскільки ефективно країна функціонує економічно, з року в рік. Або вони можуть бути використані як критерій для порівняння економіки країни з економікою іншої країни. ВВП є інструментом для оцінки життєвого рівня країни, тобто, якщо ВВП високий, так само зростає рівень життя мешканців країни і навпаки. Навпаки, ВНД обчислює загальний дохід, отриманий жителями країни.

Top