Рекомендуємо, 2022

Вибір Редакції

Різниця між правом і етикою

Простіше кажучи, закон можна розуміти як систематичний набір загальноприйнятих правил і правил, створених відповідним органом, таким як уряд, який може бути регіональним, національним, міжнародним тощо. Він використовується для управління діями та поведінкою можуть бути примусові, шляхом накладання штрафів.

Багато разів термін закон поєднується з терміном етики, але є різниця, оскільки етика є принципами, які керують людиною або суспільством, створеними для вирішення того, що є хорошим або поганим, правильним чи неправильним в даній ситуації. Вона регулює поведінку або поведінку людини і допомагає людині жити гарним життям, застосовуючи моральні норми та правила.

Для неспеціаліста ці два терміни однакові, але факт полягає в тому, що існує різниця між законом і етикою. Прочитайте статтю ретельно, щоб подолати ваші невизначеності.

Діаграма порівняння

Основа для порівнянняЗаконЕтика
ЗначенняЗакон належить до систематичного набору правил, що регулює все суспільство і дії його окремих членів.Етика - це галузь моральної філософії, яка спрямовує людей на основну поведінку людини.
Що це?Набір правил і положеньНабір рекомендацій
КеруєтьсяУрядІндивідуальні, юридичні та професійні норми
ВиразВисловлюється і публікується в письмовій формі.Вони абстрактні.
ПорушенняПорушення закону не є допустимим, що може призвести до покарання, наприклад, до позбавлення волі або штрафу або до обох.За порушення етики немає покарання.
МетаЗакон створюється з метою збереження суспільного ладу і миру в суспільстві та забезпечення захисту всіх громадян.Етику роблять, щоб допомогти людям вирішити, що правильно чи неправильно і як діяти.
Прив'язкаЗакон має юридичну силу.Етика не має обов'язкового характеру.

Визначення закону

Закон описується як набір правил і регулювання, створених урядом для управління всім суспільством. Закон загальноприйнятий, визнаний і виконується. Вона створена з метою підтримання суспільного ладу, миру, справедливості в суспільстві та забезпечення захисту широкої громадськості та захисту їх інтересів. Це зроблено з урахуванням етичних принципів і моральних цінностей.

Закон створюється судовою системою країни. Кожна людина в країні обов'язково дотримується закону. Це чітко визначає, що людина повинна або не повинна робити. Отже, у разі порушення закону може призвести до покарання або покарання або іноді до обох.

Визначення етики

Під етикою ми розуміємо ту галузь моральної філософії, яка спрямовує людей на те, що є хорошим чи поганим. Це сукупність фундаментальних понять і принципів ідеального людського характеру. Принципи допомагають нам у прийнятті рішень стосовно того, що правильно чи неправильно. Вона інформує нас про те, як діяти в конкретній ситуації і приймати рішення, щоб зробити кращий вибір для себе.

Етика - це кодекс поведінки, погоджений і прийнятий людьми. Вона встановлює стандарт того, як людина повинна жити і взаємодіяти з іншими людьми.

Типи етики

Основні відмінності між правом і етикою

Основні відмінності між законом і етикою вказані нижче:

  1. Закон визначається як систематичний набір правил, що регулює все суспільство і дії його окремих членів. Етика означає науку про стандартну поведінку людини.
  2. Закон складається з набору правил і правил, тоді як Етика складається з керівних принципів і принципів, які інформують людей про те, як жити або як поводитися в конкретній ситуації.
  3. Закон створюється урядом, який може бути місцевим, регіональним, національним або міжнародним. З іншого боку, етики регулюються індивідуальними, юридичними або професійними нормами, тобто етикою на робочому місці, екологічною етикою тощо.
  4. Закон виражається в конституції в письмовій формі. На відміну від етики, її не можна знайти в письмовій формі.
  5. Порушення закону може призвести до покарання або покарання, або до обох, що не є у випадку порушення етики.
  6. Метою закону є підтримка суспільного ладу та миру в межах нації та захист всіх громадян. На відміну від етики, це кодекс поведінки, який допомагає людині вирішувати, що правильно чи неправильно і як діяти.
  7. Закон створює правовий обов'язок, але етика не має такої обов'язковості для людей.

Висновок

Закон і етика відрізняються таким чином, що те, що людина повинна робити і що людина повинна робити. Перша загальноприйнята, тоді як друга - ідеальна поведінка людини, узгоджена більшістю людей. Хоча як закон, так і етика висуваються у відповідність, щоб вони не суперечили один одному. Обидва йдуть пліч-о-пліч, оскільки вони забезпечують, як діяти певним чином. Кожна людина однакова в очах права і етики, тобто ніхто не є вищим або нижчим. Крім того, ці дві дозволяють людині вільно мислити і вибирати.

Top