Рекомендуємо, 2024

Вибір Редакції

Різниця між моніторингом та оцінкою

Моніторинг та оцінка є двома інструментами управління, які допомагають контролювати ділову діяльність, а також підвищувати рівень їх ефективності. Моніторинг - це організований процес нагляду та перевірки діяльності, що здійснюється в рамках проекту, щоб визначити, чи здатний він досягти запланованих результатів або ні. Навпаки, оцінка є науковим процесом, який оцінює успіх проекту або програми у досягненні цілей.

Основна відмінність між моніторингом та оцінкою полягає в тому, що хоча моніторинг є постійною діяльністю, що виконується на функціональному рівні управління, оцінка є періодичною діяльністю, що виконується на рівні бізнесу. Щоб отримати більше відмінностей на цих двох, перевірте статтю, представлену нижче.

Діаграма порівняння

Основа для порівнянняМоніторингОцінка
ЗначенняМоніторинг відноситься до рутинного процесу, який перевіряє діяльність та прогрес проекту, а також визначає вузькі місця під час процесу.Оцінка - це спорадична діяльність, яка використовується для висновку щодо релевантності та ефективності проекту або програми.
Пов'язані зСпостереженняСуд
Виникає вОпераційний рівеньРівень бізнесу
ПроцесКороткий термінДовгий строк
Орієнтується наПідвищення ефективностіПідвищення ефективності
ВедетьсяВнутрішня партіяВнутрішня або зовнішня сторона

Визначення моніторингу

Моніторинг є систематичним процесом спостереження та реєстрації на регулярній основі заходів, що здійснюються в рамках проекту, для забезпечення відповідності діяльності цілям підприємства.

Моніторинг враховує оптимальне використання ресурсів, допомагає керівникам у прийнятті раціональних рішень. Він відстежує прогрес і перевіряє якість проекту або програми на відповідність встановленим критеріям і перевіряє дотримання встановлених стандартів.

Інформація, зібрана в процесі моніторингу, допомагає проаналізувати кожен аспект проекту, оцінити ефективність та відрегулювати вхідні дані, де це необхідно.

Визначення оцінки

Оцінка визначається як об'єктивний і суворий аналіз постійного або завершеного проекту, визначення його значущості, ефективності, впливу та стабільності шляхом порівняння результатів з набором стандартів. Це процес проходження оціночного судження щодо рівня ефективності або досягнення визначених цілей.

Коротше кажучи, оцінка - це процес, який критично оцінює, випробовує та вимірює розробку, реалізацію та результати проекту або програми у світлі цілей. Вона може бути проведена як якісно, ​​так і кількісно, ​​щоб визначити різницю між фактичним і бажаним результатом.

Основні відмінності між моніторингом та оцінкою

Різниця між моніторингом та оцінкою може бути зрозуміла на наступних місцях:

  1. Під моніторингом розуміється рутинний процес, який перевіряє діяльність та прогрес проекту, а також виявляє відхилення, що відбуваються під час виконання проекту. На відміну від цього, оцінка - це періодична діяльність, яка робить висновки про релевантність та ефективність проекту або програми.
  2. Незважаючи на те, що моніторинг має спостережний характер, оцінка є обґрунтованою.
  3. Моніторинг - це діяльність на операційному рівні, що виконується керівниками. З іншого боку, оцінка - це діяльність на рівні бізнесу, яку виконують менеджери.
  4. Моніторинг - це короткостроковий процес, який стосується збору інформації про успіх проекту. І навпаки, оцінка є довгостроковим процесом, який не тільки фіксує інформацію, але й оцінює результати та наслідки проекту.
  5. Моніторинг зосереджується на підвищенні загальної ефективності проекту, шляхом усунення вузьких місць, у той час як проект знаходиться на стадії розробки. На відміну від цього, оцінка підкреслює підвищення ефективності проекту, роблячи порівняння з встановленими стандартами.
  6. Моніторинг зазвичай здійснюється людьми, які безпосередньо беруть участь у процесі його реалізації. Навпаки, оцінка може проводитися внутрішніми працівниками організації, тобто керівники, або ж вони можуть здійснюватися незалежною зовнішньою стороною, яка може надавати свої неупереджені погляди на проект або програму.

Висновок

У проектах розвитку моніторинг та оцінка відіграють різні ролі, в тому сенсі, що моніторинг є постійним процесом, тоді як оцінка здійснюється періодично. Крім того, у центрі уваги оцінки також є диференціація між ними, тобто моніторинг - це все, що відбувається, оцінка стосується того, наскільки добре це відбулося.

Top