Рекомендуємо, 2024

Вибір Редакції

Різниця між обліком і аудитом

Коли процес обліку закінчується, починається аудит з метою визначення вірної та справедливої ​​картини бухгалтерських книг. Це діяльність з обліку та підготовки та подання фінансової звітності. Бухгалтерський облік використовується фірмами для відстеження їх грошових операцій. Це мова, яку бізнес розуміє, оскільки він є інструментом звітування фінансової звітності суб'єкта господарювання.

І навпаки, Аудит - це діяльність з перевірки та оцінки фінансової звітності. Вона спрямована на перевірку та підтвердження достовірності фінансових книг, підготовлених бухгалтерським персоналом підприємства. Таким чином, він визначає обгрунтованість і достовірність облікової інформації.

Перегляньте статтю, представлену вам, щоб зрозуміти різницю між обліком і аудитом.

Діаграма порівняння

Основа для порівнянняБухгалтерський облікАудит
ЗначенняОблік означає систематичне ведення обліку рахунків організації та складання фінансової звітності наприкінці фінансового року.Аудит - це перевірка бухгалтерських і фінансових звітів організації.
КеруєтьсяСтандарти бухгалтерського облікуСтандарти аудиту
Робота виконанаБухгалтерАудитор
ПризначенняПродемонструвати продуктивність, прибутковість і фінансовий стан організації.Щоб розкрити той факт, в якій мірі фінансова звітність організації дає правдиве і справедливе уявлення.
ПочатокБухгалтерський облік починається з завершення бухгалтерського обліку.Аудит починається, коли облік закінчується.
ПеріодБухгалтерський облік є безперервним процесом, тобто здійснюється щоденне записування операцій.Аудит - це періодичний процес.

Визначення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік є спеціалізованою мовою бізнесу, яка допомагає зрозуміти економічну діяльність суб'єкта господарювання. Це акт впорядкування щоденних грошових операцій бізнесу та їх класифікація в різні групи, а також узагальнення транзакцій таким чином, що їх можна легко віднести під час терміновості, а потім аналізувати та розуміти результати фінансової звітності і, нарешті, повідомлення зацікавлених сторін про результати.

Основною функцією бухгалтерського обліку є надання матеріальної інформації, особливо фінансової, для прийняття рішень. Облік витрат, Управлінський облік, Податковий облік, Фінансовий облік, Бухгалтерський облік персоналу, Бухгалтерський облік соціальної відповідальності є сферами обліку. Основними завданнями бухгалтерського обліку є:

 • Належне ведення обліку через журнал, дочірні книги, книгу та судовий баланс
 • Визначення результатів (позиції прибутковості) з обліку, що ведеться через обліковий запис «Торгівля» та «Прибуток та збитки»
 • Відображення фінансового стану підприємства через баланс
 • Надання зацікавленим особам необхідної інформації про платоспроможність та позицію ліквідності.

Визначення аудиту

Аудит є методичною процедурою самостійного вивчення фінансової інформації суб'єкта господарювання з метою висловлення своєї думки з правдивої та справедливої ​​точки зору. Тут організація відноситься до всіх суб'єктів, незалежно від їх розміру, структури, характеру і форми.

Аудит - це критичне, неупереджене дослідження кожного аспекту угоди, тобто перевіряються ваучери, квитанції, бухгалтерські книги та пов'язані з ними документи, щоб виявити достовірність і достовірність фінансової звітності. Більш того, помилки та шахрайство, або навмисні маніпуляції на рахунках, присвоєнні коштів тощо, також можуть бути виявлені шляхом детального вивчення.

Аудитор перевірятиме точність і прозорість фінансової інформації, дотримання стандартів бухгалтерського обліку та податків належним чином сплачується чи ні. Після повної перевірки бухгалтерських книг та фінансових звітів він дасть висновок у вигляді звіту. Звітність про справжній і чесний погляд повинна бути подана особі, яка призначає аудитора. Існує два типи аудиторського звіту:

 1. Незмінений
 2. Змінено
  • Кваліфікований
  • Несприятливий
  • Відмова від відповідальності

Аудит може проводитися внутрішньо і зовні. Завдання внутрішнього аудиту здійснюється внутрішнім аудитором, який призначається керівництвом організації для вдосконалення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Зовнішній аудитор призначається акціонерами компанії.

Основні відмінності обліку та аудиту

Наведені нижче пункти пояснюють різницю між бухгалтерським обліком і аудитом, детально:

 1. Бухгалтерський облік є мистецтвом впорядкованості, ведення обліку грошових операцій і складання фінансової звітності компанії. Аудит - це аналітичне завдання, яке передбачає незалежну оцінку фінансової інформації для висловлення думки щодо правдивої та справедливої ​​точки зору.
 2. Бухгалтерський облік регулюється стандартами бухгалтерського обліку, тоді як стандарти аудиту регулюють аудит.
 3. Бухгалтерський облік - це спрощене завдання, яке виконують бухгалтери, але аудиторська перевірка є складним завданням, тому для його виконання потрібні аудитори.
 4. Основною метою бухгалтерського обліку є виявлення позиції прибутковості, фінансового стану та результатів діяльності організації. І навпаки, аудит - це перевірка правильності фінансового звіту.
 5. Облік є безперервною діяльністю. На відміну від аудиту, що є періодичною діяльністю.
 6. Кінець обліку - це початок аудиту.

Висновок

Бухгалтерський облік та аудит - це спеціалізовані сфери, але обсяг аудиту ширший, ніж бухгалтерський облік, оскільки він потребує глибокого розуміння різних актів, податкових правил, знання стандартів бухгалтерського обліку та стандартів аудиту, а також навичок спілкування.

Крім того, конфіденційність, цілісність, чесність та незалежність є основними вимогами, які необхідно дотримуватися під час проведення аудиту. Звіти, подані аудитором, корисні для користувачів фінансової звітності, таких як кредитори, акціонери, інвестори, постачальники, боржники, клієнти, уряди тощо для прийняття раціональних рішень.

Незважаючи на те, що бухгалтерський облік є не меншим, він також потребує повного знання стандартів бухгалтерського обліку, принципів, конвенцій та припущень, а також правил та положень закону про компанії та податкового законодавства. Порядок проведення аудиту проводиться тільки тоді, коли облік здійснюється належним чином; його не можна нехтувати.

Top